PKK 14timer Oppfriskningskurs

Godkjente kontrollører må ihht. kontrollopplæringsforskriften Kapittel 5, §27 hvert 5 år gjennomgå oppfriskningskurs. Opplæringen skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap viktig for kontrollørens arbeid med særlig vekt på kontrollinstruks og endringer i teknologi og aktuelt regelverk

Informasjon om Kurs:

Pris:

  • Medlem av Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold :            8 000.- NOK.
  • Ikke medlem av Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold :     9 000.- NOK

(Inkluderer alt undervisningsmatriell og lunsj)

Varighet: 14 timer (2 dager)

Kurset avholdes i våre lokaler på Løkka 15 i Larvik.