Kurs Grimstad

PKK Grunnkurs 60 timer

Visste du at:

Myndighetene stiller krav til obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollør for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/EU. Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

Varighet: 60 timer

Kurset holdes på følgende lokasjon:                                        – Industriveien 21, 4879 Grimstad

PKK Oppfriskning 612x408

PKK Oppfriskningskurs 14 timer

 Visste du at:

Godkjente kontrollører må ihht.      kontrollopplæringsforskriften Kapittel 5, §27 hvert 5 år gjennomgå oppfrisknings kurs. Opplæringen skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap viktig for kontrollørens arbeid med særlig vekt på kontrollinstruks og endringer i teknologi og aktuelt regelverk.

Varighet: 14 timer (2 dager)

Kurs holdes på følgende lokasjoner:                                        – Industriveien 21, 4879 Grimstad

AC/f-gass 612x408

AC / f-gass Kurs

Visste du at:

Kommisjonsforordning 307 /2008 fastesetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) fgasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).

Kurset er delt inn i en teori del og en prakstisk del.  Deltagerne vil etter endt kurs få utstedt et opplæringsbevis.

Dette kurset er godkjent av Isovator som også er godkjenningsorgan og utsteder av opplæringsbeviset.

Varighet: 7 timer (1 dag)

Vi har for øyeblikket ikke startet opp med disse kursene i dette området. 

     

Varme Arbeider Kurs

Visste du at:

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved utførelse av  varme arbeider. Hensikten er å øke den enkeltes forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider er omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise – og/eller slipeutstyr

Kurset er delt inn i en teori del og en fysisk slukkingsøvelse. Kurset avsluttes med en eksamen og deltager vil etter endt kurs få utstedt et varme arbeider sertifikat.

Varighet: 7 timer (1 dag)

Vi har for øyeblikket ikke startet opp med disse kursene i dette området.