Kurs Larvik

PKK Grunnkurs 60 timer

Visste du at:

Myndighetene stiller krav til obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollør for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/EU. Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

Varighet: 60 timer

Kurset holdes på følgende lokasjon:                                        – Løkka 15, 3271 Larvik

  PKK Oppfriskning 612x408

  PKK Oppfriskningskurs 14 timer

   Visste du at:

  Godkjente kontrollører må ihht.      kontrollopplæringsforskriften Kapittel 5, §27 hvert 5 år gjennomgå oppfrisknings kurs. Opplæringen skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap viktig for kontrollørens arbeid med særlig vekt på kontrollinstruks og endringer i teknologi og aktuelt regelverk.

  Varighet: 14 timer (2 dager)

  Kurs holdes på følgende lokasjon:                                            – Løkka 15, 3271 Larvik.

  AC/f-gass 612x408

  AC / f-gass Kurs

  Visste du at:

  Kommisjonsforordning 307 /2008 fastesetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) fgasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).

  Kurset er delt inn i en teori del og en prakstisk del.  Deltagerne vil etter endt kurs få utstedt et opplæringsbevis.

  Dette kurset er godkjent av Isovator som også er godkjenningsorgan og utsteder av opplæringsbeviset.

  Varighet: 7 timer (1 dag)

  Kurset holdes på følgende lokasjon:                                        – Løkka 15, 3271 Larvik

  Vi har for øyeblikket ikke startet opp med disse kursene i dette området.

  Varme Arbeider Kurs

  Visste du at:

  Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved utførelse av  varme arbeider. Hensikten er å øke den enkeltes forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider er omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise – og/eller slipeutstyr

  Kurset er delt inn i en teori del og en fysisk slukkingsøvelse. Kurset avsluttes med en eksamen og deltager vil etter endt kurs få utstedt et varme arbeider sertifikat.

  Varighet: 1 dag

  Kurset holdes på følgende lokasjon:                                        – Løkka 15, 3271 Larvik

  Vi har for øyeblikket ikke startet opp med disse kursene i dette området.

  Opplæringskontort Bilfag i Vestfold/Iførersete