En del av Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold

facebook-blå
instagram-blå
snapchat-blå
PKK Grunnkurs 612x408

PKK Grunnkurs 60 timer

Visste du at:

Myndighetene stiller krav til obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollør for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/EU.

Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

PKK Oppfriskning 612x408

PKK Oppfrisknings Kurs 14t

Visste du at:

Godkjente kontrollører må ihht. kontrollopplæringsforskriften Kapittel 5, §27 hvert 5 år gjennomgå oppfriskningskurs. Opplæringen skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap viktig for kontrollørens arbeid med særlig vekt på kontrollinstruks og endringer i teknologi og aktuelt regelverk

AC/f-gass 612x408

AC / f-gass Kurs

Visste du at:

Kommisjonsforordning 307 /2008 fastesetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) fgasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).

Varme arbeider 612x408

Varme arbeider

Visste du at:

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved utførelse av  varme arbeider. Hensikten er å øke den enkeltes forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider er omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise – og/eller slipeutstyr

Iførersete tilbyr relevante kurs med mål om å styrke kvalitet og kompetanse i bilbransjen

OKBV Garage

Nyheter

PKK 60 timers Kurs i Arendal

Da har vi avholdt teoridelen av PKK 60 timer for 12 kommende PKK kontrollører i Arendal.

Kurset er arrangert i samarbeid med Opplæringskontoret for bilfag i Agder.

Den praktiske delen vil bli gjennomført på Opplæringskontoret for bilfag i Vestfold sine lokaler i Larvik.

 

PKK Arendal

PKK 60 timers kurs praksis i Larvik

12 deltagere fra Agder området gjennomfører i disse dager praksisdelen av PKK 60 timers kurs hos oss Larvik. Teoridelen ble aviklet i Arendal forrige uke.