facebook-blå
instagram-blå
snapchat-blå
PKK Grunnkurs 612x408

PKK Grunnkurs 60 timer

Visste du at:

Myndighetene stiller krav til obligatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollør for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/EU.

Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

PKK Oppfriskning 612x408

PKK Oppfrisknings Kurs 14t

Visste du at:

Godkjente kontrollører må ihht. kontrollopplæringsforskriften Kapittel 5, §27 hvert 5 år gjennomgå oppfriskningskurs. Opplæringen skal oppdatere, utdype og repetere kunnskap viktig for kontrollørens arbeid med særlig vekt på kontrollinstruks og endringer i teknologi og aktuelt regelverk

AC/f-gass 612x408

AC / f-gass Kurs

Visste du at:

Kommisjonsforordning 307 /2008 fastesetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) fgasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).

Varme arbeider 612x408

Varme arbeider

Visste du at:

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved utførelse av  varme arbeider. Hensikten er å øke den enkeltes forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider er omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise – og/eller slipeutstyr

Iførersete tilbyr relevante kurs med mål om å styrke kvalitet og kompetanse i bilbransjen

OKBV Garage

Nyheter

Vi har nå åpnet ny avdeling for PKK opplæring i Grimstad

Da har vi åpnet ny vår nye kursavdeling på Østerhus i Grimstad.                  Klikk på linken under for å se våre foreløpige PKK 60 timer Grunnopplærings kurs og PKK 14 timer Oppfriskningskurs.

Flere kurs vil bli lagt til etterhvert så følg med.

Ledige plasser på PKK Oppfriskningskurs i Grimstad uke 17

Fortsatt noen ledige plasser 24 & 25 april. Sjekk linken nedenfor for å melde deg på dette eller andre kurs vi har tilgjengelig.