PKK Grunnopplæring 60 timer

Gjelder for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/EU. Myndighetene stiller krav til oblikatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollør. Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

Informasjon om Kurs

Pris:

  • Medlem av Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold 2023:     30 000.- NOK.
  • Ikke medlem 2023:     30 000.- NOK
  • Nyutdannet fagarbeider i 2023 (Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold) :     25 000.- NOK

Pris Inkluderer undervisning, matriell og lunsj.

Varighet: 60 timer

Lokasjon: Løkka 15, Larvik