PKK Grunnopplæring 60 timer

Gjelder for personer som skal godkjennes som kontrollører etter direktiv 2014/45/EU. Myndighetene stiller krav til oblikatorisk grunnopplæring og personlig godkjenning som kontrollør. Opplæringen omfatter 8 separate moduler med en tidsramme på 60 timer.

Kurs informasjon:

Pris:

  • Medlem av Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold :                                   28 000.- NOK.
  • Ikke medlem av Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold :                            30 000.- NOK
  • Nyutdannet fagarbeider i 2023 (Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold :      25 000.- NOK

Kurspris inkluderer undervisning, matriell, sertifikatavgift og lunsj.

Varighet: 60 timer

Lokasjon: Løkka 15, Larvik