AC/f-gass 612x408

AC/F-gass Kurs

Kommisjonsforordning 307 /2008 fastesetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) fgasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).

Informasjon om kurs:

Pris:   2500.- Nok

Inkluderer Undevisningsmatriell og lunsj.

Varighet:  7,5 timer

Kurset holdes i våres lokaler på Løkka 15 , Larvik